Blog

  A l’hora d’afrontar l’activitat, les empreses constructores tenen la possibilitat de formar part de comissions i grups de debat sobre gran diversitat d’àmbits del sector. D’aquesta manera, tenen l’oportunitat de conèixer millor el mercat, tant per les oportunitats que ofereix com per les millors maneres...

  Tot i tractar-se d’un sector força conservador en relació als canvis, el cert és que la construcció també va renovant-se a cavall de les noves tecnologies i necessitats, i també, per descomptat, dels nous perfils i hàbits dels ciutadans com a consumidors d'habitatges. Sí, es...

  Els Certificats de qualitat en la construcció són la millor manera d'avalar la qualitat de la feina de la teva empresa. Avui dia ens trobem en un mercat molt més competitiu que el de les darreres dècades, amb un increment notable de la competitivitat entre les...