Comissions i equips de treball a la construcció

Comissions i equips de treball a la construcció

 

A l’hora d’afrontar l’activitat, les empreses constructores tenen la possibilitat de formar part de comissions i grups de debat sobre gran diversitat d’àmbits del sector. D’aquesta manera, tenen l’oportunitat de conèixer millor el mercat, tant per les oportunitats que ofereix com per les millors maneres que hi ha d’aprofitar-les.

Des de el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i des de la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya, entitats impulsores del Segell Consta participem en diferents comissions i equips de treball en els quals els agremiats podeu participar directa o indirectament, segons el cas. L’objectiu d’unes i altres és enriquir als seus participants i buscar les maneres adients per millorar el sector en general, buscant sempre solucions i camins socialment responsables i que busquin millorar i optimitzar l’impacte del sector dins la societat.

Així doncs, tenim equips de treball sobre aspectes tan rellevants com pot ser la rehabilitació d’habitatges, la innovació o la formació. A continuació, us detallem algunes de les comissions del sector a Barcelona i Catalunya:

Comissió RiMe

La Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) és una iniciativa conjunta del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya  destinada a promoure el sector de la rehabilitació. La RiMe va iniciar la seves activitats al 2005 i té adherides més de 300 empreses afiliades al Gremi  i/o a la CCOC.

Comissió de Rehabilitació

En la comissió de rehabilitació es discuteix l’ordre del dia per tractar en les comissions RiMe, així com un seguiment de les accions dutes a terme per l’administració en aspectes relacionats amb la rehabilitació, ajuts i normativa.

El Grup Impulsa a la Rehabilitació

El grup Impulsa a la Rehabilitació agrupa a representants del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), del Col.legi d’Arquitectes Tècnics (CAATEEB), del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida (CAFBLl) i de la RiMe.

Comissió de Formació, laboral i seguretat i salut

La comissió de formació s’encarrega d’analitzar els nous certificats de professionalitat que han d’acreditar els treballadors del sector. Pel que fa a temes laboral, la gran preocupació dels agremiats és l’economia submergida.

Comissió de Construcció- Innovació

La comissió de Construcció-Innovació té l’objectiu de realitzar totes les accions necessàries per salvaguardar els interessos dels agremiats davant les administracions públiques, així com incentivar l’edificació d’obra nova en totes les seves variants.  S’analitza la legislació relacionada amb la contractació pública, per garantir els drets de les empreses.

 

Compartir