Certificats impulsats per la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, entitat formada per:

El certificat CONSTA i el certificat RECONS són auditats per Novotec, del Grup Applus+:

logo novotec

Què són CONSTA i RECONS?

CONSTA i RECONS són dos certificats de qualitat i responsabilitat d’empreses del sector de la construcció a Catalunya que tenen en comú  la voluntat de ser reconegudes al mercat per fer bé la seva feina i assumir les seves responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral (les empreses amb CONSTA), i les seves responsabilitats mediambientals i en la gestió de residus de les obres (les empreses amb RECONS).

 

Els certificats CONSTA i RECONS, els quals les empreses poden demanar junts o per separat, pertanyen a la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Els integrants de la Fundació i promotors d’aquesta iniciativa sense ànim de lucre són el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya.

Els certificats CONSTA i RECONS són eines del sector de la construcció contra les males pràctiques, que suposen un greuge i un problema de seguretat per ciutadania, empreses i medi ambient


#responsabilitat #qualitat #PRL #sostenibilitat #legalitat

3 raons per contractar a una empresa certificada amb CONSTA:

CONSTA és avalat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. (Llegir Nota de Premsa)

Què garanteixen als clients les empreses certificades amb el segell de responsabilitat i professionalitat CONSTA?

Les empreses que disposen del segell de reponsabilitat de la construcció CONSTA són certificades per controls de qualitat que garanteixen:

Relacions contractuals amb els clients amb rigor a la llei i al respecte als drets i responsabilitats de les parts

Atenció de l'empresa a reclamacions en base als drets dels consumidors i disposició a accedir a un arbitratge pertinent amb la Junta Arbitral de Consum de Catalunya

Compliment de les diferents normatives de Seguretat i Salut i Prevenció de Riscos Laborals tant en relació amb els treballadors de l'obra com amb veïns i terceres persones

3 raons per contractar a una empresa certificada amb RECONS:

RECONS és impulsat per l’Agència de Residus de Catalunya.

Què garanteixen als clients les empreses certificades amb el segell de sostenibilitat i gestió responsable dels residus d’obres RECONS?

Les empreses que disposen del segell de responsabilitat mediambiental de la construcció RECONS garanteixen:

Disposar de personal qualificat per a dur a terme les activitats relacionades amb la gestió ambiental

Responsabilitat amb la previsió de residus generats i els serveis a contractar (gestió de runes, transport,...)

Compliment amb les normatives especifiques en prevenció de riscos mediambientals

Busques una empresa pel teu projecte o reforma?

Entra a la zona privada d’empreses acreditades

Entitats col.laboradores:

Notícies de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya: