RECONS, certificat de gestió sostenible dels residus de les obres

RECONS, certificat de gestió sostenible dels residus de les obres


RECONS és una acreditació ambiental voluntària per empreses constructores que assumeixen responsabilitats en la sostenibilitat i la gestió ambiental


RECONS neix de la Fundació Privada per a la Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, conformada per la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, i és una altre eina complementària al certificat de Responsabilitat CONSTA


La sostenibilitat és un concepte clau davant l’evidència de què els recursos són finits al nostre planeta. Per tant, és imprescindible que les empreses es conscienciïn i avancin en la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) segons les seves possibilitats.

El SGA té dues conseqüències directes rellevants:

1. Els beneficis que el SGA aporta al planeta, contribuint en la mesura de la seva dimensió a una major sostenibilitat dins l’entorn en el qual opera l’empresa, i per extensió en la resta de la societat i el territori.

2. Els avantatges que el propi SGA aporta a les organitzacions a on s’implanta: estalvi i coherència en els recursos, prevenció de riscos ambientals, contribució a la qualitat, més satisfacció en les relacions internes (personal més motivat) i externes (millora de marca), compliment de les normatives (evitant possibles penes o sancions), i majors oportunitats de negoci. Igualment, és important tenir present que en la gestió de les organitzacions els recursos ambientals influeixen i arriben a determinar part dels costos i ingressos.

Dins de la gestió ambiental un dels aspectes més rellevants és la gestió dels residus. En aquest sentit, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, entitat conformada per la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques; i atenent a les necessitats del mercat i sent fidel amb els seus objectius fundacionals, ha creat el segell RECONS, com una eina que facilita l’entrada al desenvolupament sostenible de les empreses constructores de Catalunya.

Des del seu llançament, al primer semestre de 2020, nombroses empreses ja s’han adherit a aquesta acreditació pública per empreses del sector de la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que volen ser reconegudes al mercat pel seu compromís en la identificació i gestió dels riscos ambientals (especialment la gestió de residus), i la incorporació d’aquestes accions dins de les seves pràctiques habituals de negoci.

Gestionat pel Grup Applus+, les empreses que disposen del segell RECONS donen seguretat als usuaris en els següents aspectes:

-Col.laboren en un estil de vida adequat a les necessitats globals.
-Contribueixen al progrés de les generacions presents i futures.
-Es comprometen amb el medi ambient.
-Tenen en compte la prevenció dels riscos ambientals.
-Donen equilibri entre la part econòmica, social i ambiental.
-Compleixen amb les normatives especifiques.


REQUISITS PER A CERTIFICAR-SE:


D’altra banda, el requisits que una empresa ha de complir per tal d’optar a certificar-se amb RECONS, són els següents:

-Tenir experiència mínima d’un any.
-Demostrar voluntat i compromís vers la gestió ambiental.
-Disposar de personal qualificat per a dur a terme les activitats relacionades amb la gestió ambiental.
-Tenir cura de la previsió de residus generats, dels serveis a contractar (gestió de runes, transport,…) i de les condicions de la llicencia d’obres.
-Portar i mantenir un registre dels aspectes ambientals de l’activitat.
-Disposar d’evidències documentades del seguiment i control dels aspectes ambientals.

Compartir