GESTIÓ DE RESIDUS AFAVORINT EL SEU RECICLATGE // SEGELL RECONS I ECONOMIA CIRCULAR

GESTIÓ DE RESIDUS AFAVORINT EL SEU RECICLATGE // SEGELL RECONS I ECONOMIA CIRCULAR

A la Unió Europea es calcula que el sector de la construcció és responsable de la meitat del consum d’energia i materials extrets, d’una quarta part de l’aigua que es consumeix, així com de la generació de més d’una quarta part dels residus. És per això que l’Economia Circular a la construcció és una de les àrees prioritàries tant de l’Estratègia Espanya Circular 2030 com del Nou Pla d’Acció UE per a l’Economia Circular (COM2020 98 final, un dels pilars del Pacte Verd Europeu). També es preveu que una bona part dels Fons de Recuperació Econòmica de la Unió Europea s’enfoquin a impulsar l’economia circular en diferents terrenys, entre ells la construcció.

Aquest concepte d’Economia Circular és especialment important en el sector de l’edificació, perquè en aquest s’extreuen una gran quantitat de recursos, es transformen, s’utilitzen i, quan ha acabat la seva vida útil, es llencen i per tant es converteixen en grans quantitats de redius.

La recuperació d’aquests recursos requereix de capacitació; d’impuls per part de l’administració, de les empreses, del mercat i de la ciutadania; de tecnologies innovadores; de materials sostenibles i de traçabilitat/garantia.  En aquest sentit, amb el recentment estrenat Segell de Qualitat Mediambiental RECONS les empreses de la construcció demostren que afavoreixen el reciclatge dels residus de les obres mitjançant el seu correcte tractament i traçabilitat. Les empreses amb Recons disposen de personal qualificat per a dur a terme les activitats relacionades amb la gestió ambiental, tenen cura de la previsió de residus generats, dels serveis a contractar (gestió de runes, transport,…) i de les condicions de la llicència d’obres; i mantenen un registre dels aspectes ambientals de l’activitat.

Tots aquests factors permeten facilitar el reciclatge dels materials de les obres. Igualment, les empreses que busquen la sostenibilitat i afavorir l’economia circular, han de tenir en compte les següents recomanacions:

  • Reutilitzar productes existents i utilitzar productes i sistemes constructius que permetin la futura reutilització.
  •  Garantir la traçabilitat en tot el procés de la gestió de residus, així com la co-responsabilitat del productor fins al tractament final.
  • Es requereix de professionals que tinguin la formació suficient per aplicar un protocol de gestió de residus de la construcció. Cal augmentar el coneixement i la formació per part dels professionals.
  • Dissenyar per facilitar el manteniment, pensant en l’obsolescència física, econòmica, funcional, tecnològica, social i legal que apareixeran en la fase d’ús o d’explotació d’un edifici. Això comporta integrar la visió de cicle de vida i de cost global de l’edifici, proveint, anticipant i assumint. des de la fase de projecte. les activitats d’ús, explotació, manteniment i deconstrucció que requerirà l’edifici i facilitant la seva realització.

Aquestes i altres recomanacions són cada vegada més importants en un món que pateix una crisi climàtica que empitjora any a any, i on el mercat i el sector públic són cada vegada més sensibles a les qüestions relacionades amb la sostenibilitat.

Us animem a formar-vos i fer avançar a la vostra empresa també en la sostenibilitat del residus de les vostres obres. Guanyareu posicionament al mercat, complireu amb les demandes de responsabilitat mediambiental cada vegada més exigides per part de la legislació, del mercat i de les administracions públiques (també en qüestions d’ajuts), i contribuireu a un món millor i a reduir la contaminació del planeta.

Compartir