Nosaltres

Som una Fundació Privada formada per dues associacions del sector de la construcció; el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir les màximes garanties de qualitat als consumidors.

Què és CONSTA?

Consta és un registre d’empreses de la construcció impulsat per la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Els promotors d’aquesta iniciativa i integrants d’aquesta fundació sense ànim de lucre són el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya.

 

Ambdues institucions agrupen les empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya. Aquestes empreses tenen en comú la voluntat de ser reconegudes en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva professionalitat.

 

El segell Consta està gestionat per un òrgan auditor, el Grup APPLUS+, responsable de validar a totes les empreses que desitgin tenir-lo. Compta a més a més, amb el suport de la Secretaria d’Habitatge Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya. Llegir nota de premsa de conveni de Consta amb la Generalitat de catalunya–>  https://www.gremi-obres.org/wp-content/uploads/2019/07/conveni-consta-certificat.pdf

 

Consta té per objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i autònoms que fan una aposta clara per valors com la formació del personal, qualitat, atenció al client, transparència, responsabilitat, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixes o reclamacions realitzades pels clients.

 

L’Ajuntament de Barcelona accepta el certificat Consta com un mitjà d’acreditació de la solvència de les empreses. Les empreses que disposen del segell de qualitat de la construcció consta garanteixen el drets a l’usuari de:

 Rebre una oferta amb el pressupost clar i detallat de les actuacions a realitzar.

 Rebre una valoració per escrit de qualsevol actuació imprevista o modificació al pressupost presentat, i que no sigui executada abans de la vostra acceptació.

 Que no s’iniciï l’actuació sense l’acord per escrit del pressupost.

 La protecció de la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores i la protecció de l’usuari en la realització de les obres.

 Rebre la factura detallada de les actuacions realitzades, per igual import als acceptats.

 Ser atès per l’empresa en les reclamacions presentades. I, i si és el cas, accedir a l’arbitratge pertinent.


HISTÒRIA DE CONSTA

 

El segell de qualitat CONSTA és un registre voluntari d’empreses constructores que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, fonamentalment per a clients privats.

El segell es va crear el 2005 per la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, una entitat sense ànim de lucre formada pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya.

 

El segell va néixer amb la doble finalitat de donar transparència al mercat i garantia al client privat, especialment el no professional, en la contractació de les obres.

 

La manca de barreres d’entrada al sector de la construcció provoca que al mercat concorrin empreses, o mal anomenades empreses, mancades de la necessària solvència tècnica i professional. Això perjudica tant al client privat que les pateix, com al propi sector que es veu perjudicat tant en la seva imatge com en el normal funcionament del mercat. Per aquest motiu el registre té per objectiu donar visibilitat a les empreses que fan una aposta per la professionalitat i la qualitat.

 

D’altra banda, el registre dóna garantia al client privat, especialment al no professional, sobre la professionalitat de l’empresa i l’atenció al client. Les empreses de CONSTA no només han de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor, si no que es comprometen a documentar les serves relacions amb el client i a atendre les reclamacions d’aquests en cas de discrepàncies o dubtes sobre l’execució de l’encàrrec contractat.

 

El Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 incloïa entre les seves mesures el compromís de la Generalitat de Catalunya de donar suport tècnic i econòmic al Registre CONSTA  ‘… amb l’objectiu de donar les màximes garanties de qualitat als consumidors’.  Aquest suport es va recollir a l’article 52 de la Llei 18/2007, de 28 de setembre, del dret a l’habitatge.

 

Així mateix, la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, a la seva reunió de 19 de gener de 2016, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, va aprovar instar al govern municipal a estudiar ‘la signatura d’un conveni amb CONSTA, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, per tal de fomentar que les empreses del sector de la construcció i rehabilitació que operen a la ciutat ho facin, com a mínim, complint tots els requisits que regula el segell CONSTA’. La proposta es va aprovar amb l’objectiu de vetllar pels drets dels consumidors, la qualitat del servei i la lluita contra l’economia submergida.’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona va incloure la certificació d’inscripció al Registre CONSTA com a mecanisme d’acreditació de la solvència de les empreses licitadores.

Què és RECONS?

 

Dins de la gestió ambiental un dels aspectes més rellevants és la gestió dels residus. En aquest sentit, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, entitat conformada per la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya i el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques; i atenent a les necessitats del mercat i sent fidel amb els seus objectius fundacionals, ha creat el segell RECONS, com una eina que facilita l’entrada al desenvolupament sostenible de les empreses constructores de Catalunya.

 

Des del seu llançament, al primer semestre de 2020, nombroses empreses ja s’han adherit a aquesta acreditació pública per empreses del sector de la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que volen ser reconegudes al mercat pel seu compromís en la identificació i gestió dels riscos ambientals (especialment la gestió de residus), i la incorporació d’aquestes accions dins de les seves pràctiques habituals de negoci.

 

Gestionat pel Grup Applus+, les empreses que disposen del segell RECONS donen seguretat als usuaris en els següents aspectes:

 

• Col.laboren en un estil de vida adequat a les necessitats globals.

• Contribueixen al progrés de les generacions presents i futures.

• Es comprometen amb el medi ambient.

• Tenen en compte la prevenció dels riscos ambientals.

• Donen equilibri entre la part econòmica, social i ambiental.

• Compleixen amb les normatives especifiques.

 

D’altra banda, el requisits que una empresa ha de complir per tal d’optar a certificar-se amb RECONS, són els següents:

 

• Tenir experiència mínima d’un any.

• Demostrar voluntat i compromís vers la gestió ambiental.

• Disposar de personal qualificat per a dur a terme les activitats relacionades amb la gestió ambiental.

• Tenir cura de la previsió de residus generats, dels serveis a contractar (gestió de runes, transport,…) i de les condicions de la llicencia d’obres.

• Portar i mantenir un registre dels aspectes ambientals de l’activitat.

• Disposar d’evidències documentades del seguiment i control dels aspectes ambientals.


Enllaços d’interès:

Missió, visió i valors

La Missió del segell RECONS és permetre als clients la diferenciació de les empreses que certifiquen un bon tractament dels residus de les obres, afavorint-se l’economia circular i podent descartar la depositació incorrecte de les runes de les obres.

La Missió del Segell Consta és la millora de la qualitat en el sector de la construcció,  la transparència i donar garantia al consumidor final. Es tracta d’una mesura indispensable per impulsar la qualitat del servei i fonamental per tal de donar les màximes garanties al consumidor, així com per lluitar contra l’instrusisme professional dins del sector.

La Visió dels segells RECONS i CONSTA és esdevenir segells de garantia dels bons professionals de la construcció i permetre a les empreses que disposen del segell d’un millor posicionament en el mercat, al mateix temps que es proporciona al conjunt de la societat d’una major garantia, facilitant la diferenciació i la tria d’ofertes més professionals

Els Valors dels certificats CONSTA i RECONS són:

Responsabilitat

Professionalitat

Transparència

Qualitat

Òrgan de Govern


El Segell CONSTA i el Segell RECONS són uns certificats promoguts per el Patronat de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, format per les següents entitats:

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

logo cambra contractistes

Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya

Josep A. Martínez Zaplana
President

 

Antonio Palet Pérez
Vocal
 
Ramon Barnada López
Coordinador
Ramon Martínez Jorba
Vicepresident

 

Lluis Moreno Lasalle
Vocal
Josep Gassiot i Matas
Secretari

 

Joan Domenech Gregori
Vocal

 Consell assessor


Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Consell de Col.legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i d’Edificació de Catalunya

Associació de Promotors de Catalunya

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

 Administració pública


Agència de l’Habitatge de Catalunya

 Entitats Col.laboradores


Gremis de construcció

Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca

Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques

Gremi de Constructors d’Obras del Vallès Oriental

Organitzacions afins

Gremi de Serrallers de Catalunya

Gremi de Fusters Ebenistes i Similars de Barcelona

Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya GEDAC

Agenda de la Construcció Sostenible

Associació de Consultors d’Estructures

Recursos Urbans

Òrgan auditor

El Grup APPLUS+ és l’òrgan auditor extern responsable de validar a totes les empreses que desitgin tenir i mantenir el Segell CONSTA o el Segell RECONS.

El Grup Applus+ és un dels líders mundials en inspecció, assajos i auditories, amb una xarxa de més de 350 oficines i laboratoris en més de 70 països de tots els continents.

La seva filosofia es basa en generar valor per a les empreses mitjà de la millora de la gestió de les seves organitzacions. Així mateix, l’entitat defensa la imparcialitat, la independència i la integritat com valors bàsics de la seva feina

Portal de transparència

Per tal d’oferir la màxima transparència us adjuntem a continuació, enllaçats en format PDF, els Estatuts de Fundació del Segell Consta, el Reglament del Registre i les Memòries dels anys 2014, 2015 i 2016. Per a qualsevol dubte en relació als procediments i normatives del Segell Consta, pots contactar amb nosaltres.