El Certificat de Qualitat a la Construcció

El Certificat de Qualitat a la Construcció

 

Els Certificats de qualitat en la construcció són la millor manera d’avalar la qualitat de la feina de la teva empresa.

Avui dia ens trobem en un mercat molt més competitiu que el de les darreres dècades, amb un increment notable de la competitivitat entre les empreses del sector. Així mateix, el perfil del client també és diferent, ja que sovint ens trobem amb un target especialment curós de trobar el servei òptim per a les seves necessitats.

Ens trobem, per tant, en un sector on la imatge compta moltíssim per a generar negoci. El fet de presentar-se en una pàgina web o publicitar-se als diaris, pot resultar decisiu per a qualsevol empresa per tal d’atreure clients potencials, fent-se visible a la vegada que es genera un prestigi decisiu a l’hora de triar quin servei contractar.

Els certificats de qualitat juguen un paper essencial

En aquest sentit, i ja siguin obligatoris o no, els Certificats de Qualitat juguen un paper essencial un cop l’empresa ja és visible. Mitjançant un Certificat de Qualitat es garanteix davant la societat la professionalitat i la tinença de la característica que el segell certifica. Això no només juga a favor en negocis privats, sinó que ens trobem amb una tendència global a valorar els Certificats de Qualitat també en concursos públics, on es posa especial interès en segells que acreditin la responsabilitat social i professionalitat de l’empresa.

El Certificat de Qualitat més conegut és l’ISO 9001: 2015, certificat internacional que dona la garantia de professionalitat i qualitat a les empreses que els tenen. No obstant, al parlar de certificats de qualitat no només tenim els ISOs, que tenen un caire internacional i general, sinó que coexisteixen altres segells més específics en raó d’àmbit geogràfic i condicions, que tenen un caire molt més local i per tant compleixen amb requisits més avaluables i dirigits a la zona de proximitat de l’empresa.

El segell Consta, el certificat de qualitat en el sector de la construcció

Aquest és el cas del Segell Consta, un certificat que atorguem des del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, i gestionat per Applus+, amb el recolzament de la Secretaria d’Habitatge; i que acredita específicament la qualitat, professionalitat i responsabilitat de les empreses de la construcció a Catalunya.

A diferència de la ISO 9001:2015, els requisits del Segell Consta són concrets al sector de la construcció a Catalunya, i per tant, la seva tinença és més reconeguda a un nivell tangible i de proximitat. Això fa que el Segell Consta hagi esdevingut com una marca coneguda i sol·licitada dins del mercat constructor català com a garant de qualitat, transparència i responsabilitat amb les demandes socials.

Les empreses constructores amb el Segell Consta mostren la garantia de ser responsables davant la llei i davant el client, amb la garantia de compliment pel que fa a la qualitat preu i terminis dels treballs contractats, així com la correcció legal en els diferents àmbits: facturació, prevenció de riscos, garanties de qualitat, etc.

D’aquesta manera, com a segell de garantia de bons professionals i de feina ben feta, Consta ha esdevingut un avantatge competitiu reconegut que complementa a la ISO 9001:2015, tot especificant la certificació de qualitat a les empreses dedicades a la construcció a Catalunya.

Compartir