Fons Next Generation: Els professionals del sector de la construcció alerten les comunitats de propietaris de la importància d’assessorar-se abans de fer contractacions

Fons Next Generation: Els professionals del sector de la construcció alerten les comunitats de propietaris de la importància d’assessorar-se abans de fer contractacions


Ajuts europeus per a la rehabilitació d’edificis i millora de l’eficiència energètica. Comunicat de premsa – maig 2022


• La Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya , formada pel Gremi de Constructors d’Obres i la Cambra de Contractistes de Catalunya, adverteixen del risc que suposa contractar empreses irregulars o que no estan degudament acreditades

• Aquests ajuts preveuen accelerar una transformació sostenible i fomentar l’eficiència energètica de les llars

En el marc de la recent convocatòria del programa d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis i de millora d’eficiència energètica en habitatges Next Generation, els professionals del sector de la construcció adverteixen de la importància d’apostar per empreses acreditades i que actuïn amb criteris de qualitat i sostenibilitat. En aquest sentit, des de la Fundació Privada per a l’ordenació del sector de la construcció a Catalunya , formada pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, es recomana als clients privats i administradors de finques assessorar-se adequadament abans d’adjudicar les seves obres.

Segons Josep Martínez Zaplana, president de la Fundació, els fons són una oportunitat única per al conjunt de la societat sempre que l’execució de les obres recaigui en mans d’empreses professionals i que compleixen amb la legislació. “És imprescindible donar les eines necessàries a la ciutadania perquè puguin accedir a empreses responsables i que actuïn dins del marc legal”, ha afirmat.

En aquest sentit, Martínez recorda que existeixen eines senzilles que acrediten la fiabilitat i professionalitat de les empreses del sector a Catalunya i que poden ser un instrument vàlid per a les comunitats de propietaris a l’hora d’adjudicar les obres de rehabilitació i reforma. “El registre mediambiental RECONS i el segell de qualitat CONSTA garanteixen les bones pràctiques i el compliment de la normativa vigent, donant tranquil·litat al client quan fa la contractació”, afirma Martínez.

Des del Gremi de Constructors d’Obres i la Cambra de Contractistes de Catalunya també es recomana fer ús de les Oficines Tècniques de Rehabilitació que, recentment, s’han posat en marxa per tal d’assessorar i acompanyar les empreses i la ciutadania a l’hora de gestionar aquests processos.

Objectiu: rehabilitació en clau verda

D’acord amb la lluita contra el canvi climàtic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els fons Next Generation tenen la missió d’apostar per la rehabilitació d’edificis i llars des d’una perspectiva sostenible, accelerant la transformació dels habitatges cap a una major eficiència energètica.

A banda d’això, els ajuts també es podran fer servir per finançar la rehabilitació tradicional dels edificis per fer-los més accessibles o contribuir a la seva conservació.
Es preveu que, només a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en els pròxims 4 anys, prop de 35.000 ciutadans es puguin beneficiar d’aquestes subvencions i que es generin fins a 4.000 nous lloc de treball.


Sobre la Fundació Privada per a l’ordenació del sector de la construcció de Catalunya

Entitat sense ànim de lucre integrada pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya que té com a objectiu principal la professionalització del sector i posar a disposició de la ciutadania eines i recursos per a la contractació d’empreses constructores amb garanties.

La Fundació és impulsora del certificat de gestió mediambiental RECONS i del segell de responsabilitat CONSTA que tenen la finalitat de garantir el compromís amb una adequada gestió dels residus –sostenibilitat- i la qualitat i professionalitat del sector.


Per a més informació:

Comunicació
M. Dolors Cuenca
mdcuenca@undatia.es
677 145 765
Compartir