Nosaltres

Som una Fundació Privada formada per dues associacions del sector de la construcció; el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir les màximes garanties de qualitat als consumidors.

Què es el Consta

Consta és un registre d’empreses de la construcció impulsat per la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Els promotors d’aquesta iniciativa i integrants d’aquesta fundació sense ànim de lucre són el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

 

Ambdues institucions agrupen les empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya. Aquestes empreses tenen en comú la voluntat de ser reconegudes en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva professionalitat.

 

El segell Consta està gestionat per un òrgan auditor, el Grup APPLUS+, responsable de validar a totes les empreses que desitgin tenir-lo. Compta a més a més, amb el suport de la Secretaria d’Habitatge Urbà i Territori de la Generalitat de Catalunya.

 

Consta té per objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i autònoms que fan una aposta clara per valors com la formació del personal, qualitat, atenció al client, transparència, responsabilitat, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixes o reclamacions realitzades pels clients.

 

L’Ajuntament de Barcelona accepta el certificat Consta com un mitjà d’acreditació de la solvència de les empreses.

 

Enllaços d’interès:

 

-Reglament del Segell

 

 

-Presentació power point de Consta

 

 

-Díptic informatiu de Consta

Història del Consta

El segell de qualitat CONSTA és un registre voluntari d’empreses constructores que desenvolupen la seva activitat a Catalunya, fonamentalment per a clients privats.

 

El segell es va crear el 2005 per la Fundació per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, una entitat sense ànim de lucre formada pel Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i per la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

El segell va néixer amb la doble finalitat de donar transparència al mercat i garantia al client privat, especialment el no professional, en la contractació de les obres.

 

La manca de barreres d’entrada al sector de la construcció provoca que al mercat concorrin empreses, o mal anomenades empreses, mancades de la necessària solvència tècnica i professional. Això perjudica tant al client privat que les pateix, com al propi sector que es veu perjudicat tant en la seva imatge com en el normal funcionament del mercat. Per aquest motiu el registre té per objectiu donar visibilitat a les empreses que fan una aposta per la professionalitat i la qualitat.

 

D’altra banda, el registre dóna garantia al client privat, especialment al no professional, sobre la professionalitat de l’empresa i l’atenció al client. Les empreses de CONSTA no només han de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor, si no que es comprometen a documentar les serves relacions amb el client i a atendre les reclamacions d’aquests en cas de discrepàncies o dubtes sobre l’execució de l’encàrrec contractat.

 

El Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 incloïa entre les seves mesures el compromís de la Generalitat de Catalunya de donar suport tècnic i econòmic al Registre CONSTA  ‘… amb l’objectiu de donar les màximes garanties de qualitat als consumidors’.  Aquest suport es va recollir a l’article 52 de la Llei 18/2007, de 28 de setembre, del dret a l’habitatge.

 

Així mateix, la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona, a la seva reunió de 19 de gener de 2016, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, va aprovar instar al govern municipal a estudiar ‘la signatura d’un conveni amb CONSTA, la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, per tal de fomentar que les empreses del sector de la construcció i rehabilitació que operen a la ciutat ho facin, com a mínim, complint tots els requisits que regula el segell CONSTA’. La proposta es va aprovar amb l’objectiu de vetllar pels drets dels consumidors, la qualitat del servei i la lluita contra l’economia submergida.

 

L’any 2017 l’Ajuntament de Barcelona va incloure la certificació d’inscripció al Registre CONSTA com a mecanisme d’acreditació de la solvència de les empreses licitadores.

Missió, visió y valors

La Missió del Consta és la millora de la qualitat en el sector de la construcció,  la transparència i donar garantia al consumidor final. Es tracta d’una mesura indispensable per impulsar la qualitat del servei i fonamental per tal de donar les màximes garanties al consumidor, així com per lluitar contra l’instrusisme professional dins del sector.

La Visió del Consta és esdevenir el segell de garantia dels bons professionals de la construcció i permetre a les empreses que disposen del segell d’un millor posicionament en el mercat, al mateix temps que es proporciona al conjunt de la societat d’una major garantia, facilitant la diferenciació i la tria d’ofertes més professionals.

Els Valors del Consta són:

Responsabilitat

Professionalitat

Transparència

Qualitat

Òrgan de Govern


El Segell Consta és un certificat promogut per el Patronat de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, format per les següents entitats:

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques

Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya

Josep A. Martínez Zaplana
President

 

Antonio Palet Pérez
Vocal
 
Ramon Barnada López
Coordinador
Vicepresident

 

Joaquim Llansó Nores
Vocal
Josep Gassiot i Matas
Secretari

 

Sandra Rubau Vila
Vocal

 Consell assessor


Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Consell de Col.legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i d’Edificació de Catalunya

Associació de Promotors de Catalunya

Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

 Administració pública


Agència de l’Habitatge de Catalunya

 Entitats Col.laboradores


Gremis de construcció

Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarca

Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques

Gremi de Constructors d’Obras del Vallès Oriental

Organitzacions afins

Gremi de Serrallers de Catalunya

Gremi de Fusters Ebenistes i Similars de Barcelona

Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya GEDAC

Òrgan auditor

El Grup APPLUS+ és l’òrgan auditor extern responsable de validar a totes les empreses que desitgin tenir i mantenir el Segell Consta.

El Grup Applus+ és un dels líders mundials en inspecció, assajos i auditories, amb una xarxa de més de 350 oficines i laboratoris en més de 70 països de tots els continents.

La seva filosofia es basa en generar valor per a les empreses mitjà de la millora de la gestió de les seves organitzacions. Així mateix, l’entitat defensa la imparcialitat, la independència i la integritat com valors bàsics de la seva feina

Portal de transparència

Per tal d’oferir la màxima transparència us adjuntem a continuació, enllaçats en format PDF, els Estatuts de Fundació del Segell Consta, el Reglament del Registre i les Memòries dels anys 2014, 2015 i 2016. Per a qualsevol dubte en relació als procediments i normatives del Segell Consta, pots contactar amb nosaltres.