Novetats tractades a la darrera reunió de Consta

Novetats tractades a la darrera reunió de Consta


–> PRESENTACIÓ POWER POINT DE LA REUNIÓ

 

Des de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, la qual aplega al Gremi i a la Cambra oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya i que impulsa els certificats Consta i Recons, vam convocar el passat 4 de juny a les empreses amb Consta a una sessió extraordinària on es va informar i debatre sobre tots dos certificats.

Els assistents van poder conèixer de primera mà les novetats de tots dos segell, informant-se  bàsicament de tres línies d’actuació:

-Planificació  i posada en marxa del certificat Recons, mitjançant unes primeres negociacions amb l’Agència Catalana de Residus i la posterior elaboració de protocols amb l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC). Actualment s’estan fent proves pilot del certificat amb diferents empreses i posteriorment serà accessible a qualsevol empresa constructora que pugui demostrar una gestió responsable dels residus.

– Constitució del Consell Assessor. Tal com ja havíem informat anteriorment, a finals de l’any passat va constituir-se el Consell Assessor, format pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya; el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida; el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Associació de Promotors de Catalunya. El Consell Assessor té com a objectiu millorar la transparència en el sector de les obres, proposar millores respecte el certificat Consta i impulsar-ne la seva difusió.

-Impuls del certificat Consta, a nivell institucional i de marketing. A la reunió es va informar de les negociacions amb l’administració per donar-li valor al Consta també a l’hora de licitar; o per tenir-se en compte la disposició de Consta en projectes com la Borsa de Lloguer Social.

Així mateix, també es van presentar dos nous mitjans promocionals, per tal de visibilitzar el certificat de cara a ciutadania i sector, i amb els qual les empreses poden informar de la pertinença del certificat. Els nous materials informatius i promocionals són:


-Lona informativa:

Lona microperforada de 350×100 cm per penjar a les obres de les empreses certificades. 

Preu unitat: 79 €*

*Preu sense IVA

Si us interessa, ja ens podeu encarregar una o més lones a recepcio@gremi-obres.org o trucant al 932 659 430 , indicant que sou una empresa amb Consta.

Imatges lona:


Cartell informatiu:

 

Cartell informatiu de mida DIN-A2  en format de lona microperforada per penjar a les obres de les empreses certificades. Per tal d’adaptar el cartell a les diferents observacions indicades durant la reunió, encara trigarem un dies en enviar-vos la versió definitiva amb els seus corresponents preus. En tot cas, mostrem fotografies del model encara no adaptat.

El cartell serà reutilitzable per a diferents obres. Només caldrà canviar la fitxa tècnica de l’obra, la qual és un adhesiu. Pot personalitzar-se a altres mides i materials si es demana.

Tot i que a la fotografia es mostra un cartell rígid DIN A1, arran de la reunió s’ha decidit fer-ho de lona microperforada DIN A2, ja que es va convenir que era més adequat per a les obres.

La tramitació de cada adhesiu la faríem des del Gremi un cop que ens enviéssiu la informació de la fixa de l’obra, amb un cost de 3 euros per unitat.

Imatges cartell:

Compartir