Conferència al Consell d’Administradors de Finques sobre el Segell CONSTA i responsabilitats de les comunitats de propietaris i dels AF en la contractació d’obres

Conferència al Consell d’Administradors de Finques sobre el Segell CONSTA i responsabilitats de les comunitats de propietaris i dels AF en la contractació d’obres

 

El passat dimecres 29 de gener es va celebrar una conferència al Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida on es va informar sobre el segell CONSTA; el qual interessa especialment als administradors de finques per facilitar la tria d’empreses responsables i legals per a les obres de rehabilitació, reformes i/o manteniment.

Durant la conferència, Josep A. Martínez i Ramon Barnada, president i coordinador de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya, entitat que impulsa el segell CONSTA, van presentar aquest certificat com un garant de professionalitat i resposansabilitat legal, amb el qual les comunitats de propietaris poden assegurar-se que l’empresa constructora que contracten compleix amb les següents condicions mínimes i recomanacions de garantia al consumidor:

1.Ser una empresa legalment constituïda (aportar la escriptura de constitució, escriptura de poders del representant legal i NIF). Alta en cas d’autònoms.


2. Tenir més d’un any d’experiència professional en la seva activitat de construcció, rehabilitació, reforma i/o manteniment o bé, acreditar aquesta experiència en projectes anteriors de forma evident (aportar documents oficials amb l’epígraf d’ IAE i el codi CNAE).


3. Compromís de complir amb les disposicions administratives i legals aplicable a cada obra.


4. Compromís del representant legal de l’empresa d’aplicar els procediments de contractació, seguretat i salut segons la normativa vigent.


5. Aportar els certificats vigents de:
– L’Agència Tributària conforme s’està al corrent de les obligacions
– La Tresoreria General de la Seguretat Social conforme s’està al corrent de les obligacions
– Alta en REA (si és preceptiu).


6. Disposar de les següents pòlisses:
– Responsabilitat Civil (R.C.) adient i trobar-se al corrent de pagament de les quotes.
– Accident de conveni i trobar-se al corrent de pagament.


7. Acreditar disposar d’un servei de prevenció de riscos laborals i d’un servei de vigilància de la salut i estar al corrent de pagament.


8. Compromís de presentar les ofertes amb un pressupost detallat per partides, segons el projecte de rehabilitació.


9. Compromís de no iniciar les obres sense contracte o pressupost acceptat per escrit.


Així mateix, durant la jornada va presentar-se oficialment el document de “Propostes per la millora de la contractació en obres de rehabilitació”.

El document ha estat elaborat arran de converses mantingudes amb administradors de finques a l’esmorzar de la Comissió RiMe del passat 18 de juliol.

Dins del document també hi ha un apartat on s’indiquen recomanacions per formalitzar correctament els contractes d’obra. A més a més, el document també inclou un decàleg de bones pràctiques a les obres de construcció.

DOCUMENT. MILLORA PER A LA CONTRACTACIÓ EN OBRES DE REHABILITACIÓ

 

Per últim, aprofitem per difondre la Guia per gestionar la rehabilitació d’un edifici d’habitatges. Aquesta guia és elaborada amb l’objectiu d’ajudar a empreses constructores, administradors de finques i  propietaris en el moment en què han d’afrontar unes obres de rehabilitació o manteniment del seu edifici.

GUIA PER GESTIONAR LA REHABILITACIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES
Compartir